Условия за ползване

Казино Рейтинги
Правилата за ползване на сайта казино-рейтинги.бг (Казино Рейтинги) регулират отговорността на собствениците и потребителите на този сайт. Те определят начина, по който може да бъде използвано съдържанието на сайта. Това включва новини, прогнози, статии, илюстрации, снимки и всяко друго текстово и графично съдържание, корпоративна идентичност, лого или друг компонент на марката Казино Рейтинги, както и други права на интелектуална собственост на сайта казино-рейтинги.бг.
 • Правата върху този сайт и неговото съдържание принадлежат на Казино Рейтинги. Copyright © 2023 Казино Рейтинги. Всички права запазени.
 • Администрацията на сайта си запазва правото по свое усмотрение да ограничи възможността на потребителите да публикуват коментари, други съобщения и материали на този сайт и или да ограничи достъпа до сайта на определени потребители.
 • Администрацията си запазва правото да премахва потребителски материали на този сайт, съдържащи обиди, нецензурни изрази, поверителна информация за физически или юридически лица, препратки към други сайтове и обсъждане на действията на администрацията.
 • Администрацията си запазва правото да премахва потребителски материали на този сайт, съдържащи информация от рекламно естество, публикувана без съгласието на администрацията.
 • Материалите, публикувани от потребителите на сайта, могат да останат публикувани дори след изтриването на съответните потребителски профили.
 • Този сайт съдържа материали (оттук нататък „съдържанието на Казино Рейтинги“), които са или наша собственост, или имаме лиценз за ползването им. Съдържанието на Казино Рейтинги включва дизайн, концепция, лого, визия, коефициенти, текстове, статии и всяка друго информация, качена на сайта. Пълно или частично възпроизвеждане или разпространение на съдържанието на Казино Рейтинги е допустимо само чрез активна хипер-връзка към сайта.
 • Всяко неразрешено ползване на съдържанието на Казино Рейтинги може да доведе до вреди или наказателно преследване.
 • Този сайт съдържа външни препратки към други сайтове. Препратките са за улеснение на посетителите, тъй като предоставят допълнителна информация. Наличието на препратка не означава, че препоръчваме изцяло съдържанието на тези сайтове. Ние не носим отговорност за съдържанието на тези сайтове.
 • На този сайт може да щракнете върху препратки към други сайтове, които не са под контрола на Казино Рейтинги. Нямаме контрол върху естеството, съдържанието и достъпа до тези сайтове. Ако предоставяме препратки, не означава непременно, че споделяме или одобряваме възгледите, отразени на тези сайтове.
 • Казино Рейтинги не предлага игри, които са свързани с пари в брой или с виртуални пари, не приема плащания на залози и други такси, свързани с хазартни игри, букмейкъри или лотарии. Съдържанието на Казино Рейтинги има единствено информационна цел.
 • Отговорността за използване на съдържанието на Казино Рейтинги е изцяло върху посетителите. Посетителите на сайта са отговорни да гарантират, че продуктите, услугите или информацията, предоставена на сайта, отговаря на нуждите и изискванията им.
 • Ние не носим отговорност за пълнота, точност, надеждност, достъпност, законност или
  наличност на информацията, публикувана на този сайт от нашите потребители и/или блогъри като коментари, блогове, оплаквания и други. Отговорността за надеждността на материалите, посочени в този параграф, е изцяло върху посетителите на сайта. Ние не носим отговорност за спазването на авторските права от потребители и/или блогъри при публикуване под каквато и да е форма на информация и материали на този сайт.
 • При никакви обстоятелства няма да носим отговорност за каквито и да било вреди, произтичащи от загуба на данни или печалби, свързани с използването на този сайт.
 • Ние полагаме всички усилия, за да гарантираме, че този сайт ще бъде достъпен и ще работи непрекъснато. Независимо от това, Казино Рейтинги не носи отговорност ако сайтът не е достъпен поради технически причини извън нашия контрол.

ПОЛИТИКА ЗА ЗАЩИТА НА ЛИЧНИТЕ ДАННИ

Казино Рейтинги обработва лични данни на физически лица, ползватели на сайта на Казино Рейтинги, с цел да им предостави по-добри, по-качествени и по-разнообразни услуги.

Политиката за защита на личните данни на физическите лица се основава на българското законодателство и на Регламент (ЕС) 2016/679 („Регламент“). Съгласно Регламента, лични данни е всяка информация, която се отнася до Вас и чрез която можете да бъдете идентифицирани. Обработване на лични данни (”Обработване”) е всяко действие или съвкупност от действия, които могат да се извършат по отношение на личните данни с автоматични или други средства.

 1. Групи лица, за които се обработват данниВъв връзка с предоставяните услуги Казино Рейтинги обработва информация относно следните лица:
  (а) физически лица, ползватели на сайта с регистрация;
  (б) физически лица, ползватели на сайта без регистрация;
  (в) физически лица, подали оплакване, сигнал, жалба или друга кореспонденция към Казино Рейтинги;
  (г) физически лица, информация за които се съдържа в оплаквания, сигнали, жалби или друга кореспонденция, отправена към Казино Рейтинги.

2. Данни, които се обработват от Казино Рейтинги във връзка с предоставяните услуги

a) Лични данни

Със създаването на регистрация на сайта на Казино Рейтинги вие предоставяте и се съгласявате Казино Рейтинги да обработва Вашите лични данни: име, имейл адрес и парола. В допълнение се съхранява информация за извършването на регистрацията и съгласяването с условията за обработване на лични данни (дата, час и IP адрес).

б) Трафични данни

Казино Рейтинги обработва трафични данни и бисквитки, които са необходими за да предоставя своите услуги. Такива данни могат да бъдат дата и час, IP адрес, URL, информация за браузър и устройство. В допълнение, можете да намерите детайлно описание на използваните бисквити и тяхното предназначение тук.

в) Други данни

Казино Рейтинги може да обработва и други лични данни при предоставяне на услугите си, например при подаване на оплакване, сигнал, жалба или друга кореспонденция такива са: име, имейл адрес, потребителско име и достъп до сайт на букмейкър, посещенията по време и по IP адрес, и др.

Казино Рейтинги не бил могъл да предоставя услуги си, ако не обработва посочените по-горе основни лични, трафични и други данни.

3. Цели за обработване на личните данни:

Казино Рейтинги събира, използва и обработва информацията, описана по-горе, за следните цели:

 • Осигуряване на нормалното функциониране и използване на сайта от Ваша страна и от страна на другите ползватели, поддръжка и администриране на предоставяните услуги, разрешаване на възникнали спорове.
 • Откриване и разрешаване на технически или проблеми с функционалността на сайта, развитие и подобряване на предоставяните услуги.
 • Осъществяване на комуникация с Вас, включително по електронен път по важни въпроси, свързани с предоставяните услуги.
 • Приемане и обработване на получени сигнали, жалби, искания и друга кореспонденция.

За тези цели е възможно да е необходимо обработване на част или на всички посочени по-горе категории данни.

Отделно от това, Ваши данни могат да бъдат обработвани на базата на Ваше изрично съгласие, като обработването в този случай е конкретно и в степента и обхвата, предвидени в съответното съгласие (например при регистрация).

4. Срок на съхранение

 • Регистрационни данни (име, имейл адрес) и информация за извършването на регистрацията и съгласяването с обработването на лични данни (дата, час, IP адрес) се съхраняват през периода на регистрация и до 1 годинa от прекратяването й.
 • Кореспонденция, жалби и сигнали, искания, се съхраняват за срок до изтриването им от Вас или до прекратяване на регистрацията Ви.
 • Системни логове (могат да съдържат информация като: дата и час, IP адрес, URL, информация за версия на браузър и устройство) се съхраняват за срок до 2 години.
 • Лог за влизане за регистрирани потребители (съдържа дата и час на влизането в акаунта, IP адрес) се съхранява за срок до 2 години.
 • За съхраняването на бисквитките, моля прочете повече тук.

5. Вашите права, във връзка с обработване на личните Ви данни

5.1 Право на информация:

Вие имате право да поискате:

 • информация за това дали отнасящи се до вас данни се обработват, информация за целите и категориите данни, които се обработват;
 • съобщение в разбираема форма, съдържащо личните ви данни, които се обработват, както и всяка налична информация за техния източник.

5.2 Право на корекция:

В случай, че обработваме непълни или сгрешени/грешни данни, Вие имате право, по всяко време, да поискате да заличим, коригираме или блокираме Ваши лични данни, обработването на които не отговаря на изискванията на законодателството;

5.3 Право на възражение:

По всяко време имате право да възразите срещу обработването на личните Ви данни при наличие на законово основание за това; когато възражението е основателно, личните данни на съответното физическо лице не могат повече да бъдат обработвани;

5.4 Право на ограничаване на обработването:

Можете да поискате ограничаване на обработващите се персонализиращи данни ако:

 • оспорвате верността на данните, за периода, в който трябва да проверим верността им; или
 • обработването на данните е без правно основание, но вместо да ги изтрием, Вие искате тяхното ограничено обработване; или
 • повече нямаме нужда от тези данни (за определената цел), но Вие имате нужда от тях за установяването, упражняването или защитата на правни претенции; или
 • сте подали възражение за обработването да данните, в очакване на проверка дали основанията на администратора са законни.

5.5 Право на преносимост на данни:

Можете да поискате от нас да предоставим личните данни, които сте поверили на нашата грижа в организиран, подреден, структуриран, общоприет електронен формат, ако:

 • обработваме данните съгласно предоставено съгласие, което може да бъде оттеглено;
 • обработването се извършва автоматично.

5.6 Право на жалба:

В случай, че смятате, че нарушаваме приложимата нормативна уредба, Ви молим да се свържете с нас за изясняване на въпроса на посочения по-долу имейл.

Освен това, имате право да подадете жалба пред Комисията за защита на личните данни, а след 25 май 2018 г. ще можете да подадете жалба и пред регулаторен орган, в рамките на ЕС.

Заявленията за достъп до информация или за корекция се подават лично или от изрично упълномощено от Вас лице, чрез нотариално заверено пълномощно. Заявление може да бъде отправено и по електронен път, по реда на Закона за електронния документ и електронния подпис.

Ние ще се произнасем по Вашето искане в 14-дневен срок от неговото подаване. При обективно необходим по-голям срок – с оглед събиране на всички искани данни и това сериозно затруднява дейността ни, този срок може да бъде удължен до 30 дни. С мотивирано решението ние даваме или отказва достъп и/или исканата от заявителя информация.

6. Информация за нас

Би Ар Медиа ООД е дружество, регистрирано в Търговския регистър на Агенцията по вписванията с ЕИК 204857996, имейл: [email protected]

Може да ни пишете на посочения по-горе имейл относно всякакви въпроси свързани с обработването и защитата на лични данни.

Коментари
Следвай експерт
Последвай автор

Уведомления о новых публикациях этого автора будут приходить на электронный адрес, указанный Вами при регистрации на "РК"

Успешно последвахте този експерт. Ще получавате известия за неговите прогнози на електронната поща, с която сте се регистрирали в "БР".

Последвай автор
Следвай експерт

Това значи, че повече няма да получавате известия за публикации от този автор по e-mail

Няма да получавате известия за нови прогнози от този експерт.

Казино Рейтинги препоръчва да играете само в проверени казина
Ще бъдете пренасочени към казино
Вход / Регистрация